Overlijden Erebestuurslid Edwin Jacobsz

25 Mei 2024 - uur

Met veel verdriet melden wij u het overlijden van ons Erebestuurslid Lkol b.d. Edwin Jacobsz, die op 24 mei 2024 in de leeftijd van 88 jaar is heengegaan.

Edwin heeft veel voor de Limburgse Veteranendag betekend. Hij stond aan de wieg van deze voor veteranen belangrijke dag. Helaas liet zijn gezondheid hem de laatste tijd in de steek.

Wij wensen zijn echtgenote Suze, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte toe en hopen dat zij troost vinden in de goede herinneringen aan hem.

Namens het bestuur van de Limburgse Veteranendag.

Nieuws