Historie

Comité Nederlandse Veteranendag.

In februari 2004 is het Comité Nederlandse Veteranendag geïnstalleerd in aanwezigheid van ZKH de Prins van Oranje. De Kroonprins is ook beschermheer van het comité. Onder aansturing van het Comité Nederlandse Veteranendag is op 29 juni 2005 voor de eerste maal de Nederlandse Veteranendag georganiseerd.

Comité van voorbereiding Limburgse Veteranendag. (2005-2006)

Limburg heeft in het Stadspark Hattem te Roermond twee nationale monumenten staan ter ere en herdenking van de gevallen uitgezonden militairen, te weten: het Nationaal Indië Monument 1945-1962  (onthuld op 7 september 1988) en het Nationaal Monument voor Vredesoperaties (onthuld op 24 oktober 2003).

In 2004 vond op initiatief van de Stichting Ontmoeting Centrum Limburgse Veteranen “Het Eldershoes”, de Bond van Wapenbroeders Gewest Limburg en de Vereniging Oud-Mariniers Limburg een herdenking bij het Nationaal Monument voor Vredesoperaties plaats.

In 2005 werd op 29 juni door de bovengenoemde initiatiefnemers nogmaals een plechtige herdenking gehouden dit maal in het kader van de viering van de Nederlandse Veteranendag. Hieraan namen 350 veteranen deel. Deze dag bestond uit de passende herdenking bij de nationale monumenten voor de gevallen militairen te Roermond en werd afgesloten met een BBQ in de International Inn van het JFC HQs te Brunssum. Het was mogelijk deze geslaagde dag voor de in Limburg woonachtige veteranen te organiseren door de steun van de gemeente Roermond en de eigen bijdrage van €.10,00 per deelnemer. Hiermee was de eerste Limburgse Veteranendag een feit.

De eerder genoemde Limburgse organisaties hebben in 2006 wederom het initiatief genomen voor een Limburgse Veteranendag. Dat jaar werd de veteranendag gehouden op zaterdag 1 juli en niet op de Nederlandse Veteranendag donderdag 29 juni. De reden voor deze afwijking van de landelijke datum lag in het feit dat het organiserende comité ervan uit ging dat de jonge veteranen op een doordeweekse dag veelal moesten werken en daardoor deze dag aan zich voorbij zouden moeten laten gaan. Voorts vond de Veteranendag in zijn geheel in Roermond plaats met wederom een plechtige herdenking bij de monumenten in Stadspark Hattem, gevolgd door een samenzijn van de ruim 200 deelnemers in het TheaterHotel De Oranjerie. Ook hiervoor werd wederom een eigen bijdrage van  € 10,00 deelnemer gevraagd.

Na deze twee succesvolle Limburgse Veteranendagen en na overleg met de diverse (veteranen)verenigingen  in de provincie Limburg, werd besloten de Stichting Limburgse Veteranendag (SLVD) op te richten, hetgeen op 4 december 2006 zijn beslag heeft gekregen.

Oprichting SLVD

Stichting Limburgse Veteranendag. (2007-????)

In 2007 vond de derde Limburgse Veteranendag plaats op vrijdag 29 juni.

De financiële bijdragen van Provinciale Staten, Gemeente Roermond en enkele sponsoren maakten, met een verwachte deelname van 350 personen en een eigen bijdrage van € 2,00 per persoon, mogelijk om naast de voornoemde plechtige herdenking ook het samenzijn te doen plaatsvinden in een feesttent in het Stadspark Hattem.

Door medewerking van het Veteraneninstituut (Vi) voor wat betreft het beschikbaar stellen van het adressenbestand, konden alle bij dit instituut geregistreerde veteranen in de Provincie Limburg, ruim 4700 personen, worden aangeschreven. 

Mede doordat de regionale tv, radio en schrijvende pers elk jaar opnieuw meer aandacht besteden aan dit evenement in Limburg resulteerde dit in een aanmelding en deelname van meer dan 750 veteranen, al dan niet vergezeld door partners of begeleiders.

Op zaterdag 28 juni 2008 vond de viering van de vierde Limburgse Veteranendag plaats. In tegenstelling tot de viering in 2007 heeft het bestuur gekozen de LVD2008 op twee locaties te doen plaatsvinden. De plechtige Herdenking in het Stadspark Hattem bij de Monumenten en de reünie bijeenkomst in het zalencentrum De Donderie in de wijk Donderberg te Roermond.

Geschatte opkomst 320 deelnemers al dan niet vergezeld van partner.

Sinds 2009 vindt de LVD plaats op de zaterdag vóór de zaterdag waarop de Nederlandse Veteranendag gevierd wordt.