Afscheid bestuurleden Stichting Limburgse Veteranendag

29 Augustus 2022 - uur

Het bestuur van de Stichting Limburgse Veteranendag heeft op 5 augustus 2022 afscheid genomen van enkele bestuursleden. Samen met de partners is er afscheid genomen van Edwin Jacobsz, Ron van Muijen, Emile van den Elshout en Martin Hasebos.

Naar het langstzittende bestuurslid Ron van Muijen, hij was al voor de oprichting van de stichting betrokken - ging de grootste waardering uit. In die hele periode heeft hij bijna al zijn vrije tijd gestopt in zijn functie als secretaris.

Onze voorzitter Edwin Jacobsz sinds 2009 was al bestuurslid vanaf 2006. Hij was een van de kartrekkers van de Limburgse Veteranendag.

Emile van den Elshout was ook ruim 5 jaar bestuurslid. Hij heeft zijn inzet getoond waarbij zijn organisatie talenten goed werden gebruikt.

Martin Hasebos heeft m.n. het samenzijn (middagprogramma van de laatste Limburgse Veteranendag) voor zijn rekening genomen.

Onze dank gaat uit naar deze bestuursleden en de vele jaren dat zij zich voor onze Stichting Limburgse Veteranendag hebben ingezet.

Indien er zoveel bestuursleden stoppen, vallen er natuurlijk gaten in de bestuursbezetting van de Stichting Limburgse Veteranendag. Daarom doen we dan ook een oproep aan onze medeveteranen in Limburg! Heeft u interesse om ons bestuur te versterken en de Limburgse Veteranendag voor de toekomst veilig te stellen meldt u dan aan bij: info.limburgseveteranendag@gmail.com

Naar de foto’s van mevr. Palmen: >

Nieuws