Nieuws

Erelidmaatschap Bond van Wapenbroeders dhr. Edwin Jacobsz

21 juni 2019
Erelidmaatschap Bond van Wapenbroeders dhr. Edwin Jacobsz

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Bond van Wapenbroeders op 20 juni 2019 is aan dhr. Edwin Jacobsz het Erelidmaatschap toegekend. Het Erelidmaatschap komt pas in beeld indien er sprake is van verdiensten van de ‘buitencategorie’, die raken aan het voortbestaan van de Bond, de structuur en de organisatie van de Bond en de maatschappelijke relevantie. Het Erelidmaatschap werd Edwin Jacobsz onder meer toegekend vanwege zijn optreden in diverse functies en commissies binnen de Bond van Wapenbroeders.

Naast dezew activiteiten voor de Bond van Wapenbroeders is dhr. Jacobsz onder meer voorzitter van de Stichting Limburgse Veteranendag. Op 14 juni 2019 leverde hij zijn bijdrage aan de organisatie van een groots Anjerconcert in Roermond. Op 22 juni 2019 vindt in Roermond voor de 15e maal onder zijn leiding de groot opgezette Limburgse Veteranendag plaats. 

Meer lezen: > 

Naar de foto's: > 

Copyright © 2021 Stichting Limburgse Veteranendag
Copyright © 2021 Stichting Limburgse Veteranendag
Webdesign & CMS by Downdijk