.

ALGEMENE INFORMATIE LIMBURGSE VETERANENDAG
ZATERDAG 18 JUNI 2022

Plaats: Nationaal Herdenkingspark, Maastrichterweg 19, 6041 NZ Roermond.

Globaal programma:
09.30 – 10.30 uur: Ontvangst voor de Plechtige Herdenking op
                               het herdenkingsterrein.
10.30 – 11.00 uur: Plaatsnemen en aankondigingen.
11.00 – 12.00 uur: Plechtige Herdenking.
12.00 uur             : Terrein Reünie/ Samenzijn open.
12.00 – 17.00 uur: Reünie/ gezellig Samenzijn met vele attracties en
                              demonstraties van diverse onderwerpen
                          Static Show en nog veel meer interessante evenementen.
17.00 uur             : Einde van de LVD.

Het belooft een hele attractieve en interessante dag te worden. Noteert u deze dag alvast in uw agenda.

Alleen veteranen, gefocusd op de in Limburg en Euregio wonende veteranen, dienen zich aan te melden door te klikken op de knop AANMELDEN LVD 2022.


UITNODIGING VOOR VETERANEN IN LIMBURG EN DE EUREGIO

Roermond, maart 2022.

Geachte collega veteraan,

1.    Algemeen.
Met ondersteuning van de Provincie Limburg, de Gemeente Roermond als gastgemeente en het VFonds organiseert de Stichting Limburgse Veteranendag (SLVD) op

zaterdag 18 juni 2022

voor de 17e maal de Limburgse Veteranendag (LVD) voor alle in Limburg en in de Euregio woonachtige Nederlandse veteranen en hun partners. Deze LVD zal ook dit jaar alleen bestaan uit een herdenking en een reünie/samenzijn. Beide elementen van de veteranendag zullen plaatsvinden in het Nationaal Herdenkingspark, Maastrichterweg 19, 6041 NZ Roermond.

Hierbij nodig ik u van harte uit deze LVD met ons mee te vieren. De Commissaris van de Koning in de Provincie Limburg (onze Gouverneur) ondersteunt vanzelfsprekend de gehele LVD als provinciale activiteit.

2.  Programma.
09.15 uur                   :     Aanvang pendelbusdienst NS-station – NHP;
09.30 – 10.50 uur      :     Ontvangst van deelnemers en genodigden voor de herdenking in het NHP – herdenkingsterrein;
10.50 – 11.00 uur      :     Plaatsnemen, waarna aankondigingen;
11.00 – 12.00 uur      :     Herdenkingsplechtigheid bij het Verbindende Monument;
12.00 uur                   :     Terrein reünie/samenzijn open;
12.00 – 17.00 uur      :     Reünie en gezellig samenzijn op het reünie/samenzijn terrein;
                                        Reünie/samenzijn waarbij u een gratis rijst- of
                                        frietmenu en 2 consumpties worden aangeboden;
​                                        Vele informatiestands met o.a. het Veteranen
                                        Search Team en een aantal Limburgse
                                        Veteranenverenigingen, demonstraties met o.a.
                                        politiehonden, kinderveldje met springkussen
                                        en schminken, Static Show van nieuwe en
                                        historische militaire voertuigen en nog veel meer. 
16.15 uur                     :   Aanvang pendelbusdienst NHP – NS-station;
17.00 uur                     :   Einde LVD 2022.

Het programmaboekje Limburgse Veteranendag 2022, dat ter plaatse zal worden uitgereikt, bevat meer gedetailleerde informatie.

3.   Vervoer:
a.   Pendelbusvervoer tussen NS-Station (Busstation) – Nationaal Herdenkingspark (NHP) (vv) wordt ingezet.
                Vertrektijden NS-station: 09.15 – 09.30 – 10.00 – 10.15 uur;
                Vertrektijden NHP: 16.15 – 16.30 – 16.45 – 17.05 uur.
b.    Openbaar vervoer – ARRIVA-buslijn 68 vertrekt vanaf busstation perron C - NS-Station.
c.   Indien u met eigen auto naar de veteranendag komt, kunt u parkeren op het tijdelijke parkeerterrein op de twee weilanden aan de toegangsweg (Maastrichterlaantje) naar Kasteeltje Hattem/Tennisvereniging en op het verharde parkeerterrein bij het tennispark. Motorrijders kunnen hun motoren ook op dat terrein stallen. Volg de aanwijzingen van de verkeersregelaars.

4.   Aanmelden.
      Om organisatorische reden is aanmelden voor deelname gewenst.
a.   Bij voorkeur aanmelden via de website www.limburgseveteranendag.nl 
      en vervolgens Aanmelden LVD 2022;
      Online aanmelding sluit op 1 mei 2022.
b.   Degenen die NIET over een internetmogelijkheid beschikken dienen het
      bijgaande aanmeldformulier in te vullen en dit vóór 1 mei 2022 per post
      naar het Inschrijfbureau LVD op te sturen. 
      Adres: Inschrijfbureau LVD, Bogaartsborg 10, 6228 AM Maastricht.
c.  U kunt het ingevulde formulier ook per e-mail versturen naar het e-mailadres: aanmelden.lvd@gmail.com 
d.  U krijgt, na aanmelding, vóór 8 juni 2022 een bevestiging van aanmelding voor de LVD en de gratis
     maaltijd- en consumptiebon(nen) voor de veteraan en zijn of haar partner/begeleider toegestuurd.
     Heeft u op die datum nog geen bevestiging ontvangen, neem dan contact op met de secretaris SLVD (tel: 06 21867093;
     e-mail: info.limburgseveteranendag@gmail.com).

5.  Tenue:
Bij voorkeur Veteranentenue, Verenigingstenue of het militair Dagelijks Tenue (DT 2) met modelonderscheidingstekens (zonder handschoenen). Burgers en zij die niet over één van de eerdergenoemde tenues beschikken: nette burgerkleding (bij voorkeur burgerkostuum met stropdas), zo mogelijk met uitzend- of onderdeelsbaret/veldmuts.

6.   Anjerspelden en Vriend van de SLVD:
De anjerspeld mag door iedereen gedragen worden. De anjerspeld wordt op de rechter revers gedragen. Deze anjerspelden zijn à € 1,50 + betaling van de verzendkosten te verkrijgen. Wilt u deze bestellen, vul dan de desbetreffende strook van het aanmeldformulier ook in.

Draagt u de veteranen van Limburg een warm hart toe? Wilt u het stichtingsbestuur helpen de Veteranendag in Limburg op een goede wijze neer te zetten? " Wordt dan VRI€ND!! en maak minstens € 15,00 per persoon per jaar over naar IBAN: NL56RABO 0114083754 van de Stichting Limburgse Veteranendag o.v.v. “Vriend van de SLVD 2022”. U meldt zich aan door de desbetreffende strook van het aanmeldformulier ook in te vullen.
Meer informatie treft u aan op de website www.limburgseveteranendag.nl

7.  Persoonsgegevens.
De SLVD behandelt uw persoonsgegevens conform de gestelde richtlijnen van de AVG.

8.  Disclaimer.
Indien mocht blijken dat een geadresseerde inmiddels is overleden of niet meer op het vermelde adres woonachtig is, bieden wij bij voorbaat onze welgemeende verontschuldigingen aan voor het versturen van de uitnodiging. Ik verzoek u in voorkomend geval dit, liefst schriftelijk, aan het Nederlands Veteraneninstituut te melden. Het bij deze mailing gehanteerde adressenbestand is geactualiseerd in februari 2022.

Postadres en telefoonnummer Nederlands Veteraneninstituut
Postbus 125
3940 AC Doorn
Tel: 088-3340050

9.  Slotopmerking.
De COVID-19 pandemie heerst nog in de wereld en dus ook in Nederland. Ondanks de sterk versoepelde maatregelen van de Rijksoverheid moeten we rekening blijven houden met de mogelijkheid van opschaling van de COVID-19 maatregelen. De eventuele gevolgen hiervan voor de viering van de LVD zullen in de eerdergenoemde bevestigingsbrief worden aangegeven. Desalniettemin hoop ik u op 18 juni a.s. in Roermond te ontmoeten om er samen een veteraanwaardige en gezellige dag van te maken.

Namens de Stichting Limburgse Veteranendag,
Met een hartelijke veteranengroet,

E. Jacobsz
Luitenant-kolonel van de Verbindingsdienst b.d.,
Voorzitter.


De Limburgse Veteranendag (LVD), die op zaterdag 18 juni 2022 in Roermond wordt gehouden, wordt door vele organisaties ondersteund. Wij vinden het een hele eer om, uit dank voor hun inzet, aandacht aan deze organisaties te kunnen besteden.

Schutterij Sint Joris uit  WessemSchutterij St- Joris Wessem
Deze schutterij ondersteunt de LVD met hun Klaroenkorps en Exercitiepeloton tijdens de herdenking in de ochtend en de reünie/ het samenzijn in de middag. Dat doet de schutterij, naar eigen zeggen, met veel trots en plezier.

De Schutterij Sint Joris is omstreeks 1595 opgericht en heropgericht in 1898. Het ceremonieel tenue van de schutterij is gebaseerd op het ceremonieel tenue van het Garderegiment Grenadiers van de Koninklijke Landmacht. In het schuttersseizoen neemt zij deel aan activiteiten in en rond het eigen dorp, zoals Koningsdag, de ceremoniële invulling van de jaarlijkse Dodenherdenking in Wessem, de Sacramentsprocessie, Sint Maarten en de Sinterklaasintocht. Maar ook aan andere activiteiten wordt veelal gehoor gegeven met het muziekkorps, het exercitiepeloton en/ of de gehele vereniging.

Daarnaast heeft de schutterij een seizoen met meerdere schuttersfeesten en het hoogtepunt van het seizoen, het Oud-Limburgs Schuttersfeest (OLS). Sint Joris Wessem heeft het OLS gewonnen in de jaren 1913, 1931, 1934, 1947 en 2004.
Naast de eerder genoemde activiteiten heeft de vereniging in 2019 op een hele succesvolle wijze deelgenomen aan de LVD in dat jaar. Voorts heeft de vereniging deelgenomen aan diverse Taptoes (o.a. in 2015 te Roermond) en is de schutterij in 2014 actief geweest tijdens het Prinsjesfestival in Den Haag. Bovendien heeft de vereniging in 2012 de Grebbeberg bezocht, waarbij op een respectvolle en ceremoniële manier eer is betoond aan hun lid Jac Levels, die tijdens de Duitse inval in mei 1940 gesneuveld is en aldaar begraven ligt.

Noemenswaardig is nog dat het exercitiepeloton van de schutterij in 1949 is opgericht uit oud-militairen die uit het voormalig Nederlands-Indië waren teruggekeerd.   

Copyright © 2022 Stichting Limburgse Veteranendag
Copyright © 2022 Stichting Limburgse Veteranendag
Webdesign & CMS by Downdijk