-

ZEER GEWAARDEERDE VETERANEN IN LIMBURG EN IN DE EUREGIO,

De op 9 juli door het Kabinet ingestelde coronamaatregelen, die op 10 juli zijn ingegaan en tot en met 13 augustus duren, betekenen een stap terug ten opzichte van de reeds eerder afgekondigde versoepelingen. Gelukkig gelden deze aanscherpingen voor een periode die bijna anderhalve maand vóór de Limburgse Veteranendag (LVD) ligt. Blijft u zich dus gerust aanmelden voor deelname aan de LVD als u van plan bent om aan deze jaarlijkse veteranendag in Roermond deel te nemen.

Let op: De aanmeldingen dienen vóór maandag 23 augustus plaats te vinden.
Het bestuur van de Stichting Limburgse Veteranendag.


UITNODIGING LIMBURGSE VETERANENDAG 2021
OP 25 SEPTEMBER 2021


Na twee keer, in nauw overleg met de Gemeente Roermond, de datum van de 16e editie van de Limburgse Veteranendag (LVD) te hebben verplaatst vanwege de coronamaatregelen is het dan zover. Met ondersteuning van de Provincie Limburg, de Gemeente Roermond als gastgemeente en het VFonds organiseert de Stichting Limburgse veteranendag (SLVD) op zaterdag 25 september 2021 deze veteranendag voor alle in Limburg en in de Euregio woonachtige Nederlandse veteranen en hun partners. Deze LVD zal dit jaar alleen maar bestaan uit een herdenking en een reünie/ samenzijn. Beide elementen van de veteranendag zullen plaatsvinden in het Nationaal Herdenkingspark, Maastrichterweg 19, 6041 NZ Roermond. 

Hierbij nodig ik u van harte uit deze LVD met ons mee te vieren. De Commissaris van de Koning in de Provincie Limburg (onze Gouverneur) ondersteunt vanzelfsprekend de gehele LVD als provinciale activiteit. 

De Limburgse Veteranendag
In verband met de nu nog geldende CORONA-maatregelen hebben wij het programma en de voorwaarden voor deelname hieraan moeten aanpassen.

a. Het programma ziet er globaal als volgt uit:Kranslegging LVD 2019

 • 09.30 – 10.30 uur: Ontvangst van alle genodigden in het Nationaal Herdenkingspark. Onder en rond de ontvangstoverkappingen kunt u gebruik maken van een kop koffie/ thee; 

 • 10.30 – 11.00 uur: Plaatsnemen, waarna aankondigingen;

 • 11.00 – 12.15 uur: Herdenkingsplechtigheid bij het Verbindendmonument;

 • 12.15 – 16.00 uur: Reünie/samenzijn in het Nationaal Herdenkingspark met een drankje en een Indische hap. In verband met de toegangscontrole, die ongetwijfeld vertragend werkt bij het betreden van het evenemententerrein, wordt u verzocht TIJDIG aanwezig te willen zijn.

b. Voorwaarde van deelname:
Er zijn helaas twee door de overheid voorgeschreven voorwaarden voor deelname aan dit evenement. Voor toegang tot het terrein van de LVD moet men in het bezit zijn van een “Coronatoegangsbewijs” en moet men zich aangemeld hebben bij de SLVD voor een deelnameregistratie.

 • Toegang: Voor het verkrijgen van het coronatoegangsbewijs volgen nadere instructies na 1 september.

 • Registratie: U en uw eventuele partner of begeleider kunt u aanmelden via de aanmeldformulieren op deze website,
  Bij de vraag “Referentiecode” vult u de referentiecode “LVD2021/VETWS” in. 
  Aanmelding dient te geschieden vóór 23 augustus 2021.

c. Toegangscontrole evenemententerrein:

 • Indien u zich voor deelname aan de LVD heeft aangemeld krijgt u na 1 september van ons  uw SLVD-toegangskaart(en) en de consumptie- en maaltijdbonnen toegestuurd;

 • Bij de ingang van het evenemententerrein dient u zowel uw SLVD-toegangskaart(en) als uw coronatoegangsbewijzen aan de toegangscontroleur te tonen. De toegangscontroleur neemt vervolgens uw SLVD-toegangskaart(en) in. Daarna kunt u zich vrijelijk bewegen binnen het afgebakende evenemententerrein zonder rekening te houden met de 1,5 m onderlinge afstand.

Vervoer:

 • Parkeren: Indien u met eigen auto naar de herdenking komt, kunt u parkeren op het parkeerterrein op het tweede weiland aan de toegangsweg (Maastrichterlaantje) naar Kasteeltje Hattem/Tennisvereniging en op het verharde parkeerterrein bij het tennispark. Volg de aanwijzingen van de verkeersregelaars. 

 • Vervoer NS-Station (Bus station) – Herdenkingspark (vv): Wordt indien nodig naar behoefte ingezet.

Tenue: 

 • Bij voorkeur Veteranentenue, Verenigingstenue of het militair Dagelijks Tenue (DT 2) met modelonderscheidingstekens (zonder handschoenen).

 • Burgers en zij die niet over één van de eerder genoemde tenues beschikken: nette burgerkleding (bij voorkeur burgerkostuum met stropdas), zo mogelijk met uitzend- of onderdeelsbaret/veldmuts.

Ik hoop u op 25 september a.s. in Roermond te ontmoeten om er samen een veteraanwaardige en gezellige dag van te maken.

E. Jacobsz
Luitenant-kolonel van de Verbindingsdienst b.d.,
Voorzitter Stichting Limburgse Veteranendag (SLVD).

KLIK HIER VOOR AANMELDEN: >
Denk aan de referentiecode!

Copyright © 2021 Stichting Limburgse Veteranendag
Copyright © 2021 Stichting Limburgse Veteranendag
Webdesign & CMS by Downdijk