-

ANJERCONCERT 14 JUNI 2019
 

Limburgse veteranen die nog niet hebben gereageerd voor het Veteranenconcert op 14 juni a.s. en de Limburgse Veteranendag op 22 juni a.s., wordt verzocht zich zo spoedig mogelijk aan te melden.
Aanmelden voor het Anjerconcert op 14 juni 2019 kan via deze link.  Meer informatie over het Anjerconcert, klik hier
 

LIMBURGSE VETERANENDAG 22 juni 2019


Aanmelden voor de Limburgse Veteranendag kan via deze linkU ontvangt geen bevestiging.
Aanmelden van het ingescande formulier:   aanmelden.lvd@gmail.com 

Met ondersteuning van de Provincie Limburg en de Gemeente Roermond als gastgemeente, organiseert de Stichting Limburgse Veteranendag (SLVD) op zaterdag 22 juni 2019 voor de 15e maal de Limburgse Veteranendag (LVD) voor alle in Limburg en in de Euregio woonachtige Nederlandse veteranen en hun partners.

Hierbij nodig ik u van harte uit deze LVD met ons mee te vieren. De Commissaris van de Koning in de Provincie Limburg (onze Gouverneur) ondersteunt vanzelfsprekend de gehele LVD als provinciale activiteit. Hij hecht er echter veel waarde aan om u bij het onderdeel “Gezellig samenzijn” (14.00 – 18.00 uur) als medegastheer uit te nodigen.

Programma:

09.30 – 10.30 uur             :    Ontvangst van de deelnemers in het Nationaal Herdenkingspark Roermond, Maastrichterweg
                                              te Roermond. Hier kan iedereen gratis een kopje koffie/thee nuttigen;
11.00 – 12.00 uur             :    Plechtige Herdenking bij het Verbindende Monument (het monument tussen het
                                              Nationaal Indië-monument en het Monument voor Vredesoperaties).
                                              De Marinierskapel der Koninklijke  Marine zal deze herdenking
                                              muzikaal opluisteren;
12.15 – 12.30 uur             :    Verplaatsing per bus(sen) en enkele historische militaire voertuigen naar de halte aan
                                              de Minderbroederssingel (tegenover de opstelplaats Brandweerkazerne voor de parade en
                                              nabij het defileerpunt in de Neerstraat);
13.00 – 13.45 uur             :    Parade door de binnenstad van Roermond (ca. 1.500 m) met defilé aan de Neerstraat.
                                              De Marinierskapel en het Klaroenkorps van de Schutterij St. Joris Wessem zullen de parade
                                              muzikaal begeleiden.
14.00 – 18.00 uur             :   Gezellig samenzijn op het Munsterplein in de binnenstad van Roermond.
                                             Verschillende muziekgezelschappen zullen de middag opluisteren met levende muziek.
                                             In de feesttent, op de terrassen en in de aan dit plein gelegen horeca-instellingen kunt u gebruik
                                             maken (al dan niet tegen bijbetaling) van de consumptiebonnen en de maaltijdbon.
                                             In de feesttent geschiedt betaling alleen met bonnen, te verkrijgen aan de SLVD kassa
                                             bij de feesttent.
Vervoer

  • Openbaar vervoer:

Vanaf 09.15 uur zullen regelmatig pendelbussen rijden tussen het NS-station Roermond (busstation) en het Nationaal Herdenkingspark Roermond (laatste pendelbus vertrekt na aankomst treinen omstreeks 10.40 uur). Evenals in voorgaande jaren worden er geen NS vrij vervoerbewijzen door het Veteraneninstituut voor deze provinciale veteranendag ter beschikking gesteld. Kom op tijd! In verband met het eenrichtingsverkeer op de Willem II-singel moeten de pendelbussen vanaf het NS station de rondweg rondom de stad Roermond volgen wat extra tijd kost.

  • Eigen vervoer:

Parkeren:
(1). Nationaal Herdenkingspark Roermond: Indien u met eigen auto naar de herdenking komt, kunt u parkeren op het parkeerterrein op het tweede weiland aan de toegangsweg (Maastrichterlaantje) naar Kasteeltje Hattem/Tennisvereniging of in de omliggende straten van het Nationaal Herdenkingspark. Volg de aanwijzingen van de verkeersregelaars. Vanuit het Herdenkingspark zullen na afloop van de plechtige herdenking, zoals in punt 2 aangegeven, bussen en enkele historische militaire voertuigen worden ingezet voor het vervoer naar de halte aan de Minderbroederssingel. Let op waar de opstapplaats van de bussen is bij het Herdenkingspark!

Er wordt vanaf 15.30 uur pendelbusvervoer (kleine busjes) ingezet om u terug te brengen naar het Herdenkingspark Roermond, waar u uw auto heeft geparkeerd. Laatste pendelbus vertrekt om 18.15 uur. Vertrek vanaf de parkeerplaats voor de ingangspoort naar het Prinsenhof. Zij die met de trein zijn gekomen kunnen het station te voet bereiken (ca. 5 minuten lopen).

(2). Munsterplein: Voor personen die niet aan de herdenking in het Nationaal Herdenkingspark Roermond deelnemen maar uitsluitend aan de parade en het gezellig samenzijn, zijn er in de nabije omgeving van ’t Munsterplein  naast de openbare parkeerplaatsen met parkeermeters, ook twee Q-park parkeergarages ("De Oranjerie", Achter de Oranjerie 1 en "Roercenter", Roersingel 13) en de Gemeentelijke Parkeergarage “Kazerneplein” aan de Maaskade, waarvan u op eigen kosten gebruik kunt maken.

Parade en Defilé

a. 12.15 uur: Vertrek bussen en historische militaire voertuigen naar de Minderbroederssingel. Er is maar een beperkt aantal plaatsen ter beschikking in de historische militaire voertuigen. Hiervoor geldt OP=OP of VOL=VOL

b. 12.30 uur: Opstellen op het voorplein Brandweerkazerne voor deelnemers aan de parade; partners van de deelnemers aan de parade en zij die niet willen of kunnen meelopen, wordt verzocht bij de halte aan de Minderbroederssingel uit de bus te stappen en zich te voet naar het defileerpunt te begeven; (ca. 40 meter lopen). Volg de aanwijzingen van de organisatiemedewerkers en verkeersbegeleiders;

c. 13.00 uur: Aanvang parade: Brandweerkazerne, weg oversteken en dan rechts Minderbroederssingel, langs voormalige kerk, links Zwartbroekplein/Zwartbroekstraat, Neerstraat waar het defilé plaatsvindt, rechts Paredisstraat, Munsterplein westzijde, Hamstraat, Abdijhof, Munsterplein oostzijde alwaar de parade wordt ontbonden.

Tenue: Bij voorkeur Verenigingstenue of militair Dagelijks Tenue (DT 2) met modelonderscheidingstekens (zonder handschoenen). Burgers, die niet over een verenigingstenue beschikken, kunnen aan de parade deelnemen in nette burgerkleding (bij voorkeur burgerkostuum met stropdas), zo mogelijk met uitzend- of onderdeelsbaret.

 Aanmelden

Om organisatorische reden is aanmelden voor deelname gewenst.

Online aanmelding is mogelijk via deze website, klik hier. De link wordt nog bekendgesteld. U krijgt GEEN bevestiging van uw aanmelding.

Post. De uitnodigingen voor de LVD 2019 worden per post verzonden op 15 maart 2019 door het Veteraneninstituut. 
Het antwoord- tevens aanmeldformulier bij deze brief kunt u invullen en deze vóór 1 juni 2019 naar het Inschrijfbureau opsturen.
Adres: Inschrijfbureau LVD, Groenstraat 28, 6074 EK Melick.

Email. U kunt het ingevulde formulier ook scannen en vervolgens per e-mail versturen naar het e-mail adres:    
aanmelden.lvd@gmail.com  zoals boven aan het formulier is aangegeven.

Ook degenen, die om welke redenen dan ook niet aan deze Limburgse Veteranendag deelnemen, wordt verzocht het antwoord- tevens aanmeldformulier ingevuld terug te sturen.

Uw consumptie- en maaltijdbonnen kunt u afhalen aan de tent in het Nationaal Herdenkingspark of in de grote tent op het Munsterplein (deze laatste locatie is pas bemenst na 12.30 uur).

Anjerspelden en Vriend van de SLVD.

De anjerspeld mag door iedereen gedragen worden. De anjerspeld wordt op de rechter revers gedragen. Deze anjerspelden zijn à € 1,00  + betaling van de verzendkosten te verkrijgen. Wilt u deze bestellen, vul dan de desbetreffende strook van het antwoord- tevens aanmeldformulier ook in. Vanaf dit jaar zijn de anjerspelden zowel met naald- als met pinsluiting te verkrijgen.

Draagt u de veteranen van Limburg een warm hart toe? Wilt u het stichtingsbestuur helpen de Veteranendag in Limburg op een goede wijze neer te zetten? " Wordt dan VRI€ND!! en maak minstens € 15,00 per persoon per jaar over naar IBAN: NL56RABO0114083754 van de Stichting Limburgse Veteranendag o.v.v. “Vriend van de SLVD 2019”. U meldt zich aan door de desbetreffende strook van het antwoord- tevens aanmeldformulier ook in te vullen.

Om reden van privacy wordt deze uitnodiging door het Veteraneninstituut naar u verstuurd. Wilt u onvolkomenheden in de adressering of andere onjuistheden zo spoedig mogelijk schriftelijk aan het Veteraneninstituut melden?

Het inschrijfbureau van de SLVD behandelt uw persoonsgegevens conform de gestelde richtlijnen van de AVG.

Tot slot wil ik langs deze weg iedereen bedanken die bijgedragen heeft aan het kunnen realiseren van deze Limburgse Veteranendag, waarbij ik in het bijzonder wil noemen: De Gouverneur en het Provinciaal Bestuur, de Burgemeester van Roermond en het Gemeentebestuur evenals het Veteraneninstituut dat het versturen van deze uitnodiging en alle daarmede verband houdende werkzaamheden op zich heeft genomen.

Ook gaat mijn dank uit naar de stichtingsbesturen van Proteion RCG en MFC ’t Paradies alsmede naar alle deelnemende HORECA ondernemers aan het Munsterplein voor het ter beschikking stellen van de verschillende ruimten, voorzieningen alsmede het verlenen van alle medewerking bij de voorbereiding en organisatie van deze dag.

Wij hopen u op 22 juni a.s. in Roermond te ontmoeten om er samen een veteraanwaardige en gezellige dag van te maken.

ANJERCONCERT OP 14 JUNI 2019
 

Ter gelegenheid van de viering van de 15e editie Limburgse Veteranendag organiseert het bestuur van de Stichting Limburgse Veteranendag dit jaar in het Theaterhotel De Oranjerie, Kloosterwandplein 12-16  te Roermond een zogenoemd Anjerconcert. Dit gebeurt in samenwerking met de Provincie Limburg, de Gemeente Roermond en het Impresariaat Militaire Muziek Krijgsmacht.

Dit concert wordt uitgevoerd door de Marinierskapel der Koninklijke Marine o.l.v. Dirigent Renato Meli met optreden van onder andere de Limburgse zanger Gé Reinders en vindt plaats op vrijdag 14 juni 2019. 

Aanvang: 20.00 uur Einde: 22.30 uur. Oranjerie open 19.00 uur, zaal open 19.30 uur

Hierbij nodigen wij u als Nederlandse militaire veteraan, woonachtig in de Provincie Limburg alsmede in de Limburgse Euregio, en uw eventuele partner van harte uit om dit unieke concert bij te wonen.

Alle in de Provincie Limburg wonende veteranen krijgen via het Veteraneninstituut op hun postadres een persoonlijke uitnodiging toegestuurd om met hun eventuele partner dit concert bij te wonen. Wij bieden u de mogelijkheid om zich gemakshalve online aan te melden door het invullen van het aan deze uitnodiging gekoppelde aanmeldformulier, KLIK HIER. (U wordt dan doorgeleid naar het invulformulier). Uw aanmelding komt dan bij het centrale aanmeldpunt voor het Anjerconcert binnen.

De toegekende toegangskaarten worden na 23 mei 2019 naar het door u opgegeven postadres verzonden. Houdt u er rekening mee dat er slechts 791 zitplaatsen beschikbaar zijn. 

De inschrijving sluit op 23 mei 2019 – Aanmeldingen, ontvangen nà 23 mei, kunnen helaas niet meer in behandeling worden genomen.

De Stichting Limburgse Veteranendag (SLVD) behandelt uw persoonsgegevens (NAW) ten behoeve van uw deelname aan het Anjerconcert in overeenstemming met de gestelde richtlijnen van de AVG.  

DE STICHTING LIMBURGSE VETERANENDAG
in samenwerking met het vfonds en diverse andere subsidieverstrekkers.

bestuursleden gezocht!


Er worden kandidaten gezocht voor functies in het bestuur van de Stichting Limburgse Veteranendag (SLVD). Meer informatie over het profiel kunt u hier lezen. Indien u hiervoor interesse heeft, kunt u bij voorkeur per e-mail aanmelden bij de voorzitter SLVD, dhr. E. (Edwin) Jacobsz,  e-mail: e.jacobsz@kpnplanet.nl, tel: 0475 341187.

 

Copyright © 2019 Stichting Limburgse Veteranendag
Webdesign & CMS by Downdijk