Nieuws

In gesprek met Edwin Jacobsz

31 juli 2020
In gesprek met Edwin Jacobsz

Op donderdag 30 juli 2020 heeft de heer Rob Smits de voorzitter van de Stichting Limburgse Veteranendag, de heer Edwin Jacobsz, geïnterviewd. Het resultaat van dit interview is te zien door op bijgaande link te klikken. Het interview vond plaats bij de heer Edwin Jacobsz thuis. De heer Rob Smits is een bekende fotograaf in Roermond die de veteranen in het algemeen en de Limburgse veteranen in het bijzonder een warm hart toedraagt. (Foto en gegevens van Rob Smits hierbij plaatsen). Uit dit interview blijkt dat het best goed gaat met de jaarlijkse Provinciale Limburgse Veteranendag (LVD), die elk jaar opnieuw duidelijk laat zien dat er een behoefte bestaat aan deze jaarlijkse samenkomst in Roermond. Jammer dat de LVD, gepland op zaterdag 20 juni j.l., door de coronamaatregelen helaas niet door kon gaan. De Stichting Limburgse Veteranendag (SLVD) is nu al druk bezig met het voorbereiden van de LVD op zaterdag 19 juni 2021, zoals gebruikelijk weer in Roermond. Natuurlijk hoopt de organisatie dat de dan van kracht zijnde coronamaatregelen op z’n minst van dien aard zullen zijn dat deze het houden van een veteranendag niet in de weg zullen staan.

Naar de video: In gesprek met Edwin Jacobsz: >

Copyright © 2021 Stichting Limburgse Veteranendag
Copyright © 2021 Stichting Limburgse Veteranendag
Webdesign & CMS by Downdijk