Aanmelden partner / begeleider


Voor het bijwonen van deze herdenking en reünie/ samenkomst heeft u een CORONATOEGANGSBEWIJS, nodig!!!
Door verzending van dit antwoord- tevens aanmeldformulier ga ik ermee akkoord dat mijn NAW gegevens door de SLVD alleen worden gebruikt voor eventuele vervolgcorrespondentie en voor het toesturen van mijn toegangskaart en de maaltijd- en consumptiebonnen. Ik ben ervan op de hoogte dat de door de SLVD ontvangen NAW gegevens tot maximaal 14 dagen na 25 september 2021 bewaard mogen blijven en daarna vernietigd dienen te worden. De gegevens kunnen evenwel in die periode door de daartoe bevoegde autoriteiten, in het kader van evt. bron- en contactonderzoek, opgevraagd en overgedragen worden.

   * Verplichte velden.

Sponsoren