LIMBURGSE VETERANENDAG 2013 - ALGEMENE INFORMATIE

 

Programma.

10.00 – 10.45 uur    

Ontvangst van de deelnemers in het Nationaal Herdenkingspark Roermond, Maastrichterweg te

Roermond. Hier kan iedereen gratis een kopje koffie/thee nuttigen;

11.00 – 12.00 uur

Plechtige Herdenking bij het Monument voor Vredesoperaties.

Het Reünieorkest Limburgse Jagers zal deze herdenking muzikaal opluisteren;

12.15 – 12.30 uur Verplaatsing per bus(sen) en enkele oude militaire voertuigen van de vereniging The Liberators naar de halte op de Minderbroederssingel. (nabij de opstelplaats voor de parade en het defileerpunt in de Neerstraat)
13.00 – 13.45 uur

Parade door de binnenstad van Roermond (ca. 1500m) met defilé aan de Neerstraat.

Het Trompetterkorps der Koninklijke Marechaussee en de Drums and Pipes Police Maastricht zullen de parade muzikaal begeleiden;

14.00 – 17.00 uur

Gezellig samenzijn op het Prinsenhof en in de aangrenzende zalen van 't Paradies aan het Munsterplein. Hier kunt u gebruik maken van de consumptiebonnen en de maaltijdbon.

Overige consumpties en eventuele hapjes zijn voor eigen rekening. Betaling geschiedt d.m.v. munten, die u aan de kassa van de SLVD kunt kopen.

============= =================================================================
11.00 - 17.00 uur Muziek op de kiosk op het Munsterplein door:
De Seniorenkapel Regio Linne
14.30 uur Optreden van het Trompetterkorps der Koninklijke Marechaussee op het Munsterplein
15.00 uur Optreden van de Drums and Pipes Police Maastricht op het Munsterplein
n.t.b. Gezamenlijk optreden van het Trompetterkorps der Koninklijke Marechaussee en de Drums and Pipes Police Maastricht

   

Vervoer.

1. Openbaar vervoer:

Vanaf 09.15 uur zullen vanaf het NS-station Roermond (busstation) pendelbussen om de plusminus 15 minuten rijden, om u naar het Nationaal Herdenkingspark Roermond te brengen. (laatste pendelbus vertrekt na aankomst treinen omstreeks 10.40 uur).

Evenals in voorgaande jaren worden er geen NS vrijvervoerbewijzen door het Veteraneninstituut voor deze provinciale veteranendag ter beschikking gesteld.

2. Eigen vervoer:

(A). Parkeren:

(1). (LET OP: NIEUW en GEWIJZIGD) Gratis parkeren in de parkeergarage “Stationspark”, Maria Theresialaan 12, 6042 AL, Roermond.

Van hieruit is het 2 minuten lopen naar het busstation van het NS-station. (zie plattegrond) Vandaar neemt u de pendelbus zoals hierboven vermeld. Bij de “Informatiestand SLVD” in het Herdenkingspark of op het Munsterplein (deze laatste is pas na 12.30 uur bemenst) krijgt u op vertoon van uw parkeer inrijkaart een gratis uitrijkaart.

Het NS-station en de parkeergarage is op loopafstand van ’t Paradies en het Prinsenhof (Munsterplein). Er rijden derhalve GEEN pendelbussen van hier naar het station en de parkeergarage.

(2). Nationaal Herdenkingspark Roermond: Indien u toch met eigen auto direct naar de herdenking wilt komen, kunt u  parkeren op het parkeerterrein op het tweede weiland aan de toegangsweg (Maastrichterlaantje) naar Kasteeltje Hattem/Tennisvereniging. Volg de aanwijzingen van de verkeersregelaars. Vanuit het Herdenkingspark zullen na afloop van de plechtige herdenking bussen evenals enkele oude militaire voertuigen van The Liberators zorgdragen voor het vervoer naar de halte aan de Minderbroederssingel nabij de opstelplaats voor de parade (dit is het voorplein van de Brandweerkazerne aan de Minderbroederssingel) en het defileerpunt in de Neerstraat. Let op waar de opstapplaats van de bussen is bij het Herdenkingspark!

Er wordt GEEN vervoer ingezet om u terug te brengen naar het Herdenkingspark Roermond, waar uw auto geparkeerd staat;

(3). 't Paradies + Prinsenhof: Voor personen die niet aan de herdenking in het Nationaal Herdenkingspark Roermond deelnemen maar uitsluitend aan de parade en het gezellig samenzijn, zijn er in de nabije omgeving van ’t Paradies en het Prinsenhof, naast de openbare parkeerplaatsen met parkeermeters, ook twee Q-park parkeergarages ("De Oranjerie", Achter de Oranjerie 1,"Roercenter", Roersingel 13 of de Gemeentelijke Parkeergarage “Kazerneplein” aan de Maaskade), waarvan u op eigen kosten gebruik kunt maken. Of u kunt gebruikmaken van het gratis parkeren in de parkeergarage “Stationspark”. (zie onder b.(1).(a).) Let wel: op de zaterdag van de LVD is er markt in de binnenstad van Roermond en zijn de parkeergelegenheden evenals de parkeergarages mogelijk vol.

 

3. Verplaatsing voor Parade en Defilé:

a. 12.00 uur: Vertrek bussen en oude militaire voertuigen naar de Minderbroederssingel. Vanwege het beperkt aantal ter beschikking zijnde zitplaatsen in de oude militaire voertuigen dient op het aanmeldingsformulier voor het meerijden hierin een aanvraag ingediend te worden. Hiervoor geldt OP=OP of VOL=VOL

b.12.30 uur: Opstellen op het voorplein Brandweerkazerne; partners van diegenen die met de parade meelopen en zij die niet willen of kunnen meelopen, wordt verzocht bij de halte aan de Minderbroederssingel uit de bus te stappen en zich te voet naar het defileerpunt te begeven; (ca. 40 meter lopen). Volg de aanwijzingen van de “Stewards”;

c.13.00 uur: Aanvang parade: Brandweerkazerne, re. Minderbroederssingel, langs voormalige kerk, links Zwartbroekplein/Zwartbroekstraat, Neerstraat waar het defilé plaatsvindt, rechts Paredisstraat, Munsterplein, waar voor de ingang van het Prinsenhof de parade wordt ontbonden.

Tenue: Bij voorkeur verenigingstenue of militair Dagelijks Tenue (DT2) beide met modelonderscheidingstekens.

Aanmelden.

Om organisatorische reden is aanmelden vóór 1 juni 2013 voor deelname gewenst.

U kunt zich aanmelden via de website www.limburgseveteranendag.nl (Onder “Onlineformulieren”-> Aanmelden LVD 2013).

AANMELDEN

Inlichtingen bij “Inschrijvingsbureau LVD 2013”, Kasteel Hillenraedtstraat 49, 6043 HB ROERMOND. 

(E-mail: f.paulissen@home.nl  Telf.: 0475 350395).

Uw deelnamekaart (met consumptiebonnen + maaltijdbon) kunt u afhalen aan de tent “INFORMATIE SLVD” in het Nationaal Herdenkingspark of op het Munsterplein (deze laatste is pas bemenst na 12.30 uur).